top of page

Algemene Voorwaarden

Wie komt in aanmerking voor een behandeling: Klanten die minderjarig zijn, onder invloed van alcohol, drugs of andere psychoactieve/intoxicerende stoffen, komen niet in aanmerking voor een behandeling.

Afspraken: Afspraken kunnen worden gemaakt via e-mail, Instagram DM, telefoon of persoonlijk in de studio. Onze medewerkers behouden zich het recht voor de vastgestelde afspraakdatum te wijzigen. Voordat een behandeling wordt uitgevoerd, moet de klant "de verklaring" invullen, die beschikbaar is in de winkel. Alle prijzen worden individueel bepaald. Onze medewerkers kunnen weigeren een klant te behandelen als de behandeling gevaarlijk is voor zijn/haar gezondheid of om welke andere reden dan ook. Onze medewerkers hebben het recht de aanwezigheid van anderen tijdens de behandeling te weigeren.

Wij kunnen niet garanderen hoeveel sessies nodig zijn voor het gewenste resultaat, omdat elke persoon uniek is. De laser werkt anders bij iedere persoon, dus kunnen wij geen garanties geven.

Cadeaubonnen zijn altijd geldig één jaar na aankoop.

Annuleringsbeleid:

Uw afspraak is voor ons erg belangrijk en is speciaal voor u gereserveerd. We begrijpen dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren in ons leven. Hoewel we echt begrip hebben, voorkomt een klant die annuleert zonder voldoende kennisgeving dat een andere klant door onze therapeuten kan worden gezien.

Uit eerlijkheid naar alle klanten en therapeuten, geldt dit beleid ongeacht de reden voor annulering. Lana Skyn hanteert een minimale annulerings-/verzettingsbeleid van 24 uur. Als een afspraak wordt gemist, geannuleerd of gewijzigd met minder dan 24 uur kennisgeving, wordt de klant een annuleringskosten van 10% van de dienstkosten in rekening gebracht.

Privacybeleid:

  1. Gebruiksvoorwaarden van de Website: Iedere persoon (hierna "Internetgebruiker" genoemd) die de website gebruikt/raadpleegt op het URL-adres www.lanaskyn.com of een URL-adres dat naar dit adres verwijst, erkent dat hij/zij deze juridische kennisgeving heeft gelezen en begrepen. Toegang tot de Website wordt verleend op voorwaarde dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk door de Internetgebruiker worden geaccepteerd. De Internetgebruiker accepteert dat alle elementen die op de Website worden gepresenteerd, beschermd zijn door auteursrecht en/of andere vormen van industriële eigendomsrechten; de Internetgebruiker verbindt zich ertoe de hierboven genoemde rechten volledig te respecteren. Lana Skyn garandeert niet dat de Website geschikt is voor een specifieke vereiste of doel van de Internetgebruiker. Alle informatie op de Website wordt verstrekt op een "zoals het is"-basis, zonder garantie van welke aard dan ook. Lana Skyn biedt geen impliciete garantie wat betreft de kwaliteit, actualiteit, eigendom of afwezigheid van namaak van enige informatie die op de Website wordt gepresenteerd. Trendy Beauty kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of weglatingen met betrekking tot de inhoud van de Website of het gebruik van de daarin opgenomen informatie, noch voor toegangssnelheden en -voorwaarden, dienstonbeschikbaarheid of onderbreking, noch voor enige schade die de Internetgebruiker direct of indirect ondervindt als gevolg van het gebruik van de Website of de daarin opgenomen informatie. Internetgebruikers die informatie (anders dan persoonlijke informatie) aan Lana Skyn verstrekken, verlenen hierbij aan Lana Skyn alle overdraagbare rechten met betrekking tot deze informatie en machtigen Lana Skyn deze informatie naar eigen inzicht te gebruiken. Internetgebruikers garanderen dat de verstrekte informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of op andere toepasselijke wetgeving. Lana Skyn kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de aard van de diensten en/of de voorwaarden voor het gebruik van de Website beëindigen of wijzigen. De Internetgebruiker verklaart dat hij/zij zich bewust is van de technische risico's die inherent zijn aan het internetnetwerk en erkent dat geen enkele site veilig kan worden gehouden tegen inbraak door onbevoegde derden en daardoor beschadigd kan raken; dat informatie die op het internet circuleert, onderschept kan worden door derden en dat Lana Skyn onder deze omstandigheden niet kan garanderen dat internetgebruikers geen slachtoffer zullen worden van dergelijke acties. Indien de Website hyperlinks bevat naar websites die onder controle staan van derden: Lana Skyn heeft geen controle over deze sites en kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hun inhoud (met name voor hun waarheidsgetrouwheid, actualiteit, kwaliteit, werking, volledigheid en relevantie) noch voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Het opnemen van dergelijke hyperlinks impliceert op geen enkele wijze dat Trendy Beauty de elementen die op deze sites staan goedkeurt. Het gebruik van de Website, en deze gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door de wetten van Nederland. De Handelsrechtbank is de enige bevoegde rechtbank waar geschillen kunnen worden beslecht als er geen minnelijke schikking tussen Lana Skyn en de Internetgebruiker mogelijk is.

  2. Gegevensbescherming: Lana Skyn kan informatie verzamelen over de Internetgebruiker, zoals naam, functie, professionele contactgegevens, e-mailadres, enz., om de Internetgebruiker te helpen met zijn/haar verzoek (zoals het registreren voor een seminar, het opzetten van een vergadering, verzoek om documentatie/informatie, enz.) en om Lana Skyn te helpen een beter begrip te krijgen van de Internetgebruiker, contact op te nemen met de Internetgebruiker, of ervoor te zorgen dat de Internetgebruiker kan profiteren van eventuele speciale promoties of communicaties. Wanneer de Internetgebruiker een vragenlijst/formulier op de Website invult, of wanneer de Internetgebruiker een e-mail naar Lana Skyn stuurt:

• wordt de Internetgebruiker geïnformeerd of zijn/haar antwoorden vrijwillig of verplicht van aard zijn;

• is de verstrekte informatie bedoeld voor gebruik door Trendy Beauty en haar filialen in hun klant-/contactgegevensbestanden.

• Lana Skyn garandeert dat alle persoonlijke gegevens die via de Website worden ingediend, zullen worden behandeld in overeenstemming met de Data Protection Act 1998. De Internetgebruiker kan een kopie van zijn/haar persoonlijke gegevens die Lana Skyn bewaart aanvragen, of Lana Skyn vragen onjuiste gegevens te verwijderen of te corrigeren in overeenstemming met de Data Protection Act 1998. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door te schrijven naar het contact-e-mailadres.

  1. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst om een website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De Website gebruikt dergelijke cookies om de Internetgebruiker te identificeren en te volgen om zijn/haar gebruik van de Website te analyseren, rapporten over de Website-activiteit samen te stellen en de Internetgebruiker gepersonaliseerde informatie en opvolging aan te bieden. Bovendien gebruikt de Website Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies. De informatie die door de cookie over het gebruik van de Website door de Internetgebruiker wordt

bottom of page